İhraççılar ile Paylaşılacak Bilgilere İlişkin Yeni Yönerge
05.02.2021
A+ A-

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kabul edilen yeni yönerge ile, hak sahipliğine ilişkin bilgilerin ihraççılarla paylaşılmasının kapsamına ve usullerine ilişkin değişiklikler getirilmiştir.