Türk Sermaye Piyasalarında Uzaktan Kimlik Tespiti ve Elektronik Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler Yayımlandı
10.02.2022
A+ A-

8 Şubat 2022 tarihli ve 31744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) ile Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.b) ile, yatırım kuruluşları tarafından uygulanacak uzaktan kimlik tespiti yöntemleri, elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurulmasına dair usul ve esaslar ile kimlik doğrulama yöntemleri düzenlenmiştir.