Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklikler Gerçekleştirildi
27.02.2023
A+ A-

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyet gösteren portföy yönetim şirketlerine ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esasları düzenleyen III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-55.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.d) uyarınca portföy yönetim şirketlerinin kuruluş esasları, faaliyet şartları, yönetici ve personeline ilişkin şartlar, yükümlülüklerine ilişkin esaslarda gerçekleştirilen değişiklikler 18 Şubat 2023 tarihli ve sayılı 32108 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.